Đào tạo, cấp chứng chỉ an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ

26/06/2019
  
Lĩnh vực đào tạo của công ty gồm:
1. Nhân viên bức xạ trong X-quang chẩn đoán y tế
2. Nhân viên bức xạ trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp
3. Nhân viên bức xạ trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp, thiết bị soi chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ
4. Người phụ trách an toàn bức xạ.