Sản xuất - cung cấp Chì tấm cán mỏng

03/08/2020
  
Chuyên sản xuất Chì tấm cán mỏng, cung cấp chì tấm số lượng lớn toàn quốc.
  • Chì hàm lượng cao đạt trên 99.5%.
  • Chuyên dụng cản xạ trong ngành y tế.
  • Kích thước khổ rộng 500-600mm, dài 2000-2500mm
  • Bề dày 0.5- 20mm.
  • Hỗ trợ vận chuyển Toàn Quốc
Hoạt động Cán Chì tấm tại công ty TNHH Công Trình Bức XạKho Chì thành phẩm chuẩn bị xuất cho khách hàng tại công ty TNHH Công Trình Bức Xạ