Thi Công Cản Xạ Cho Máy Conebeam CT - Panoramic - Cephalo

17/12/2018
  
Phòng đặt thiết bị chụp Răng  (Conebeam CT - Panoramic - Cephalo) có yêu cầu cơ bản sau:
1. Đảm bảo an toàn bức xạ theo thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
 Cụ thể:
  -  Diện tích phòng tối thiểu 14 m2  và kích thước 1 chiều tối thiểu 3.5m.
  - Có Kính chì quan sát bệnh nhân, có đèn cảnh báo bức xạ, biển cảnh báo bức xạ đặt tại nơi dễ quan sát.
  -  Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang nơi công chúng đi lại, nơi người bệnh ngồi chờ không được vượt quá giá trị suất liều: 0,5 µSv/giờ
  -  Trường hợp phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên
2. Đảm bảo các tiêu chí của thiết bị
Mỗi hãng sản suất thiết bị có những yêu cầu về phòng đặt thiết bị khác nhau.
 
Tư vấn - xây dựng phòng đặt máy chụp Răng liên hệ : 0903659755