Thi Công Cản Xạ Phòng đặt máy X Quang, CT Scanner - Giải Pháp Chống Bức Xạ

17/12/2018
  
Phòng đặt thiết bị CT_Scanner có yêu cầu cơ bản sau:
1. Đảm bảo an toàn bức xạ theo thông tư liên tịch số: 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế 
 Cụ thể:
  -  Diện tích phòng tối thiểu 28 m2  và kích thước 1 chiều tối thiểu 4m.
  - Có Kính chì quan sát bệnh nhân, có đèn cảnh báo bức xạ, biển cảnh báo bức xạ đặt tại nơi dễ quan sát.
  -  Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang nơi công chúng đi lại, nơi người bệnh ngồi chờ không được vượt quá giá trị suất liều: 0,5 µSv/giờ
  -  Trường hợp phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nằm trong khu dân cư, liền kề nhà ở hoặc nơi làm việc phải bảo đảm suất liều bức xạ ở tất cả các điểm đo bên ngoài phòng đặt thiết bị bằng phông bức xạ tự nhiên
2. Đảm bảo các tiêu chí của thiết bị
Mỗi hãng sản suất thiết bị có những yêu cầu về phòng đặt thiết bị khác nhau, nhưng các yêu cầu cơ bản mà đối với phòng đặt máy CT_Scanner phải có là:
 - Điện 3 pha hoạt động ổn định
 - Máy điều hòa không khí đảm bảo nhiệt độ ổn định dưới 20o c, độ ẩm không quá 70%
 - Có hệ thống tiếp địa có điện trở <5 Ohm
 - Nền phòng tại vị trí đặt máy được cán Bê tông mác 250 dày tối thiểu 20 cm để đảm bảo thiết bị lắp đặt và hoạt động ổn định

 Hình ảnh tại hiện trường công ty TNHH Công Trình Bức Xạ thi công
Tư vấn - xây dựng phòng đặt máy CT_Scanner liên hệ : 0903659755