Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp phép

18/12/2018
  
Bộ hồ sơ xin cấp phép theo thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 bao gồm:
BỘ HỒ SƠ XIN CẤP PHÉP
CƠ SỞ SỬ DỤNG THIẾT BỊ BỨC XẠ TRONG Y TẾ
 
STT NỘI DUNG SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
1 Đơn đề nghị cấp giấy tiến hành công việc bức xạ 01 Bảngốc
2 Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đk kinh doanh 01 Bảnsao
3 Phiếu khai báo thiết bị phát tia X 01 Bản gốc
4 Bản sao tài liệu máy X-quang (CO và CQ) 01 Bản sao
5 Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc vận hành thiết bị bức xạ 01 Bảngốc
6 Sơ đồ mặt bằng nơi đặt thiết bị phát tia X 01 Bảngốc
7 Nội quy đảm bảo an toàn bức xạ 01 Bảngốc
8 Quy trình vận hành thiết bị 01 Bảngốc
9 Kết quả kiểm định máy X-quang 01 Bảngốc
10 Kết quả kiểm xạ phòng đặt máy X-quang 01 Bảngốc
11 Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn 01 Bảngốc
12 Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn 01 Bảngốc
13 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 01 Bảngốc
14 Văn bằng tốt nghiệp liên quan chẩn đoán hình ảnh hoặc chứng chỉ chuyên môn CĐHA; chứng chỉ hành nghề của người phụ trách an toàn 01 Bản sao
15 Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ trong y tế của nhân viên bức xạ 01 Bản sao
16 Giấy chứng nhận đào tạo người phụ trách an toàn bức xạ trong y tế của nhân viên bức xạ 01 Bản sao
17 Hợp đồng đọc liều 01 Bảngốc
18 Giấy khám sức khỏe của người phụ trách an toàn – Có công thức máu 01 Bảngốc
19 Công văn xin phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố 01 Bảngốc
20 Kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở 03 Bảngốc
Chi tiết liên hệ : 090.365.9755